Tag

Jezus

De familie van Jezus – Karen Kingsbury – ****

24/08/2015 | 2 reacties

de familie van JezusJozef, Zacharias, Johannes de Doper, Jakobus, Elisabeth en Maria – in deze roman vertellen zij, als familieleden van Jezus, alle zes hun eigen verhaal. Aan de hand van Bijbelteksten, historische en theologische inzichten, krijgen ze een eigen stem.

Voel Jozefs liefde voor zijn stiefzoon Jezus, trek op met Zacharias, die in stilte God aanbidt en doet wat Hij opdraagt, juich mee met Elisabeth wanneer haar grootste wens in vervulling gaat, luister naar Johannes de Doper als hij het grote nieuws van Jezus’ komst vertelt, verplaats je in Jakobus, die zijn twijfels heeft en Jezus’ grootheid ontkent totdat het te laat is en huil mee met Maria, terwijl ze toekijkt hoe de wereld haar geliefde Zoon aan een kruis hangt. Lees verder

De vrouw bij de bron – Stephanie Landsem – *****

01/01/2015 | 3 reacties

De vrouw bij de bronVoor de Samaritaanse vrouwen uit de vallei van Sichar is de waterput niet alleen een bron van water, maar ook een van vreugde – het is de plaats waar ze elkaar ontmoeten, samen lachen en verhalen vertellen. Maar dat geldt niet voor Mara en haar familie. Omdat haar moeder Nava in het dorp bekend staat als een losbandige vrouw worden Mara en haar broertje Asher door de andere dorpelingen met de nek aangekeken.

De komst van twee mannen verandert het leven van Nava en Mara volledig. De eerste is Sem, een mysterieuze en welgestelde jongeman uit Ceaserea die Mara redt van een stel jongens met kwaad in de zin. De tweede man is Jezus, een Joodse leraar die Nava ontmoet bij de waterput.
Lees verder

De tempeldief – Stephanie Landsem – *****

20/11/2014 | 1 reactie

De tempeldiefNissa is een arme Joodse vrouw met een scherpe tong. Alleen dankzij Muis, de beste dief van Jeruzalem, lukt het haar om zichzelf en haar blinde broer in leven te houden. Intussen zit de Romeinse centurion Longinus haar op de hielen. Hij heeft maar een doel: de dieven grijpen die de markt onveilig maken, zodat hij eindelijk het door hem gehate Galilea kan verlaten.

Onverwacht zijn Nissa en Longinus beiden getuige van de arrestatie, het proces en de kruisiging van Jezus van Nazareth. Wat ze zien, verbaast hen. Waarom geneest deze man iedereen om zich heen, maar doet hij niets om zichzelf te redden? Is de genade waarover hij spreekt echt of een valse belofte? En wat als hij de waarheid spreekt?
Lees verder