Zuid-Afrika

18/09/2014 | 0 reacties

Zuid-AfrikaIn het kader van het bezoek van de Zuid-Afrikaanse auteur Irma Joubert aan Nederland, zal dit achtergrondartikel gaan over Zuid-Afrika. Dit land met zijn interessante geschiedenis is namelijk het decor van de boeken van Irma Joubert, maar ook van een aantal andere romans.

In dit artikel zal je naast de geschiedenis van Zuid-Afrika ook wat lezen over verschillende Afrikaanse romans die in Nederland zijn uitgebracht.

VOC
De ons nu bekende geschiedenis van Zuid-Afrika begint in 1652. Op 6 april van dat jaar werd namelijk door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) een bevoorradingsstation gevestigd op Kaap de Goede Hoop, het uiterste puntje van Zuid-Afrika. Vanaf dat moment werd Zuid-Afrika een kolonie van Nederland.

De eerste jaren werd er ruilhandel gedreven met de oorspronkelijke bewoners van het land. Maar na 5 jaar kregen Nederlandse en Duitse mannen toestemming om er een eigen boerderij op te bouwen. In 1670 werd er door de VOC besloten dat hun posten uitgebreid moesten worden naar het binnenland.  Met de uitbreiding van de posten werd door drie oorlogen de oorspronkelijke cultuur van het land grotendeels vernietigd.

Engeland
Vervolgens kwam Groot-Brittannië in 1795 naar Kaap de Goede Hoop, om te verhinderen dat het gebied een Franse kolonie zou worden, omdat Nederland op dat moment onderdrukt werd door Frankrijk. Vanaf 1806 behoorde het zuidelijke gedeelte van Zuid-Afrika bij Engeland.

Zuid-Afrika

In de jaren die volgden, vonden er een heel aantal oorlogen plaats tussen het grensgebied van Nederland en Engeland in Zuid-Afrika. Maar toen het uiteindelijk wat rustiger werd in het gebied, werd er een begin gemaakt met de ontwikkeling en educatie van de bevolking.

In 1835 werd door de Britten de slavernij afgeschaft. Hierdoor ontstond onenigheid in het land en veel Nederlandse boeren, die toen Voortrekkers genoemd werden, trokken het binnenland van Zuid-Afrika in om daar hun eigen republiek te stichten: Oranje Vrijstaat en Transvaal, oftewel de Zuid-Afrikaanse Republiek. Deze verhuizing naar het binnenland wordt in de geschiedenis van Zuid-Afrika de Grote Trek genoemd.

Vanaf 1867 werden er diamant- en goudaders ontdekt. Hiervoor kwamen veel nieuwe kolonisten naar het land, waardoor de lokale bevolking verder aan hen onderworpen werd. Tussen de Nederlandse Boeren en de Britten werden een aantal oorlogen gevoerd. De laatste Boerenoorlog werd uiteindelijk gewonnen door de Britten, waardoor in 1902 een vredesverdrag werd getekend.

Apartheid
In 1908 werd uiteindelijk de Unie van Zuid-Afrika gesticht. In datzelfde jaar werd de Zuid-Afrikaanse Partij opgericht die vervolgens opging in de Nationale Partij. Door hen werd het grondgebied van Zuid-Afrika grotendeels aan de blanken toegewezen.

Zuid-Afrika

Na de Tweede Wereldoorlog streefde de Nationale Partij naar een grotere rassenscheiding, de Apartheid. Vanaf 1948 werden er veel regels voor rassenscheiding doorgevoerd. Onder de apartheid hielden de ‘kleurlingen’ weinig rechten over. Ze hadden geen stemrecht, moesten naar aparte scholen en blanken werden bevoordeeld.

Vanaf 1960 werd Zuid-Afrika een republiek, maar de rassenscheiding was nog niet voorbij. Door de jaren heen bleef de onrust in het land aanhouden, kwamen mensen in opstand, werden er demonstraties gehouden tegen de apartheid en stelden uiteindelijk in 1976 een aantal landen economische sancties in tegen Zuid-Afrika. Toch duurde het tot 1990 voordat de discriminatiewetten werden afgeschaft. Een grote strijder voor het afschaffen van de apartheid was Nelson Mandela. Vanaf 1944 was hij al betrokken bij die strijd, maar werd hij gevangengezet. In 1990 kwam hij vrij en kreeg hij uiteindelijk de Nobelprijs voor de vrede.

Zuid-Afrika

De Apartheid heeft diepe sporen achtergelaten in de geschiedenis, economische en politieke ontwikkeling in Zuid-Afrika. Nog steeds is het een land met veel problemen op allerlei gebieden.

Afrikaanse romans
Ondanks de grote verschillen, is er toch iets wat overeenkomt met Nederland. Er zijn boeken, auteurs en mensen die van lezen houden. Tegenwoordig zijn al een heel aantal Afrikaanse romans vertaald in het Nederlands. Voorbeelden hiervan zijn natuurlijk de boeken van Irma Joubert, wat in Nederland echte bestsellers zijn. Maar daarnaast zijn er ook een aantal andere Afrikaanse auteurs waar wij de boeken van kunnen lezen.

Zuid-AfrikaKleine Rachel – Brett Michael Innes
1895, Zuid-Afrika. De familie De Beer heeft een grote tragedie meegemaakt – de moeder heeft zichzelf het leven benomen. Om de herinneringen te ontvluchten sluit vader Herman zich samen met zijn twee zoons en zijn dochtertje Rachel aan bij een Boerenkonvooi. 
Onderweg raakt hun huifkar zwaar beschadigd. Ze vinden voorlopig op de boerderij van de familie Lundeth, waar ze door de komst van de winter lang moeten blijven. 
De spanningen in het gezin lopen steeds verder op. Dan neemt vader Herman een besluit dat rampzalige gevolgen heeft.

Kijk me in de ogen – Jan HuisamenZuid-Afrika
Zuid-Afrika, 1950. Katryn Jonis, een ongeletterde kleurlinge, staat terecht voor moord. Het slachtoffer is de zoon van haar aartsvijand en buurman Abraham Klink. Er zijn geen getuigen en al het bewijsmateriaal pleit tegen haar. Zonder de hulp van een advocaat vecht ze in de rechtbank voor haar leven. Ze heeft maar één wapen tot haar beschikking: de waarheid, zo zuiver en heilig als alleen de waarheid kan zijn.

Zuid-AfrikaFiela’s kind – Dalene Matthee
n Afrika dwaalt een kind te ver het bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt de hoop opgegeven hem ooit nog terug te vinden. Negen jaar later treffen twee ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de andere kant van het grote Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar wordt hij opgevoed door Fiela. Zij verzet zich tot het uiterste, maar kan niet verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.

De lantaarnzwaaier – Sophia FourieZuid-Afrika
Gansbaai (Zuid-Afrika), 1890. Tijdens stormachtige nachten wordt Sophie door haar vader gedwongen op een hoge rots aan de kust met een grote lantaarn te zwaaien. Op die manier worden schippers in verwarring gebracht, zodat hun schepen te pletter slaan op de gevaarlijke rotskust. Haar vader en zijn strandjutters gaan er vervolgens met de aangespoelde handelswaar vandoor. 
In een confrontatie met haar vader weigert Sophie nog langer zijn bevelen te gehoorzamen. Kort daarop loopt er in een hevige storm weer een handelsschip op de rotsen. ’s Ochtends wordt de gewonde kapitein Sophies huis binnengedragen. Wie heeft ditmaal de lantaarn gezwaaid? En waarom voelt Sophie zich zo onweerstaanbaar tot deze vreemdeling aangetrokken? 
Heen en weer geslingerd tussen de loyaliteit aan haar ouders, de verlangens van haar hart en de roep van haar geweten moet Sophie een allesbeslissende keuze maken.

Van ‘De lantaanrzwaaier’ en ‘Fiela’s kind’ zullen binnenkort de recensies te lezen zijn op mijn blog. Heb jij al wat Afrikaanse romans gelezen?

(Bronnen: airpano.com / wikipedia.nl / mtholyoke.edu / travelsworlds.com)

Geplaatst in: Achtergrondinformatie | Tags: , ,
Vorige post Volgende post

0 reacties

Laat een reactie achter